Välj en sida

De gör ditt och mitt jobb när vi vill vara lediga trots att de kanske också skulle vilja njuta av sol, bad och sommar. En del av dem tar sina första trevande steg ut i arbetslivet medan andra av något skäl tvingas välja sommarjobbet istället för en trygg tillsvidareanställning. Men oavsett vem som blir din vikarie (eller som arbetar med någon annan slags tidsbegränsad anställning) i sommar är det viktigt att du gör ditt allra, allra bästa för att ge hen goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Du ska göra det inte bara för att du är en god människa, en klok chef eller en snäll arbetskamrat utan också därför att den som är vikarie idag kan bli din framtida arbetskamrat eller chef – då är det bra om ni redan har byggt en god relation med varandra. Dessutom vill du säkert inte riskera att din tillfälliga ersättare på grund av bristfällig introduktion, svagt stöd eller avsaknad av någon att rådfråga gör misstag som riskerar att drabba verksamheten. Och så, sist men absolut inte minst: Alla som jobbar hos dig men även de som slutar kommer att dela med sig av sina erfarenheter till andra och ett gott omhändertagande av vikarierna gör att ditt rykte som arbetsgivare blir positivt. Därmed underlättas den framtida kompetensförsörjningen och fler kommer att vilja jobba i din organisation. Skälen till att du ska älska din vikarie är alltså flera men hur gör du då det? Kanske så här:

Kärlekstips nr. 1: Ge vikarien en introduktion som är minst lika bra (och gärna ännu bättre) än den som tillsvidareanställda får. Sommarvikarien arbetar hos dig under en period då bemanningen ofta är lägre än vanligt samtidigt som många av arbetskamraterna också är vikarier. Det betyder att hen har mindre tillgång till stöd och bollplank i vardagen. Introduktionens innehåll kan variera med arbetets beskaffenhet men arbetsmiljöfrågor ska alltid ingå, det är inte bara viktigt utan även lagstadgat.

Kärlekstips nr. 2: Se till att vikarien får ett rimligt stort ansvar. Ju kortare tidsperiod som vikarien ska jobba hos dig desto mindre krav bör du ställa på hen. Detta gäller även om vikarien är kvalificerad och erfaren – alla har en inskolningstid och under den perioden är det inte rimligt att kunna utföra samma arbete och ha samma ansvar som den som har tjänsten i vanliga fall.

Kärlekstips nr. 3: Säkerställ att vikarien har någon att prata med i frågor som rör jobbet. Även om du själv är på semester och det är svårt att hitta någon som kan finnas till hands bör du verkligen anstränga dig för att försöka ordna det. Alternativet är att den som är vikarie antingen försöker lösa allt på egen hand eller att hen frågar kollegor, kanske till och med andra vikarier, som inte riktigt vet vad de ska svara på svåra eller komplicerade frågor. Detta kan i värsta fall leda till felaktiga handlingar och beslut, något som kan få allvarliga och negativa konsekvenser för verksamheten. Dessutom är det din uppgift att ge den som är ny och kanske oerfaren möjlighet till stöd så att hen kan växa i sitt arbete och sin yrkesroll.

Kärlekstips nr. 4: Se till att vikarierna får minst lika bra villkor som sina fast anställda kamrater. Även de behöver sådant som friskvård, kompetensutveckling, gratis kaffe och tillgång till gymmet och varför ska de inte få det? Det samma gäller förstås utvecklingssamtal (eller vad den återkommande dialogen mellan chef och medarbetare nu kallas på just din arbetsplats) – låt alla få vara med!

Kärlekstips nr. 5: Glöm aldrig din vikarie. Tänk dig själv hur det skulle kännas att inte bli medbjuden på sommarlunchen, avtackningen av någon som slutar eller AW:n på torsdagskvällen. Inte så kul, eller hur? Det samma gäller för sådant som arbetsplatsträffar, skyddsronder, planeringsdagar och projektmöten. Jo visst, det kan förstås både kännas och vara mindre relevant ibland men om du väljer att exkludera någon ska du se till att ha goda skäl till det OCH kommunicera dessa till den som är berörd. Ingen vill bli bortglömd.

Kärlekstips nr. 6: Låt ingen sluta utan att ta avsked. Det spelar ingen roll om vikarien har jobbat en vecka, en månad eller ett år – det är ändå en trevlig gest att uppmärksamma hen och att tacka för väl utfört arbete. Så ta en fika tillsammans, ge bort en blomma och överlämna ett betyg (eller intyg) till den som ska sluta. Passa också på att ha ett avslutssamtal där vikarien kan ge och få återkoppling på den tid som hen har varit hos dig, det kan båda parter ha nytta av.

Se där, några kärlekshandlingar som kan göra att din vikarie trivs, gör ett bra jobb, talar väl om arbetsplatsen och kanske vill jobba hos dig igen framöver. Har du fler kärlekstips som borde vara med på listan får du gärna tipsa mig på pia.juhlin@chefsverkstaden.se så gör jag en uppdatering.

Om du vill vara säker på att inte missa något från oss i Chefsverkstaden kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, det gör du här. Det kommer ut en gång i månaden och du kan avanmäla dig när du vill.