Välj en sida

Livet som chef kan vara paradislikt. Det är lugnt och skönt och solen skiner men inte så att du behöver bli svettig. Saker och ting funkar som de ska, alla är glada och du kan göra det du vill i din egen takt.

Men livet som chef kan också illustreras med en rad från Carolas vinnarlåt i 1991 års Eurovision Song Contest: ”Fångad i en stormvind”. Då är det inte riktigt lika kul. Det viner om öronen, saker och ting funkar inte som de borde och du har svårt att orientera dig i det vindpinade landskapet. Vilken av metaforerna känner du igen dig i?

En försiktig gissning är att du kan identifiera dig med båda situationerna men att det kanske är något vanligare med styv kuling än med en lätt bris i din vardag som chef. Då behöver du ha stöd i form av rätt förutsättningar för att kunna utföra ditt uppdrag. Har du det?

Jag har nyligen tagit del av tre intressanta undersökningar som handlar om chefers förutsättningar och vill gärna dela med mig av några reflektioner. Vill du läsa rapporterna i sin helhet finns två att hitta på nätet: ”Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna” (Linda Corin och Lisa Björk, SNS Förlag, 2017) samt ”Första linjens chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg” (Arbetsmiljöverket 2018). Den tredje, ”Kartläggning chefers förutsättningar”, är gjord i år av Martin Runefelt på Försäkringskassan men är ännu inte publicerad.

Utan att göra anspråk på att visa hela bilden eller den totala sanningen följer nedan några sammanfattade slutsatser från det jag har läst. Det verkar nämligen som om cheferna inte riktigt har de förutsättningar de skulle behöva ha för att kunna göra ett bra jobb. Några exempel på det är att många av dem:

… löpande jobbar mer än ordinarie arbetstid.
… lägger mycket tid på arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i deras uppdrag.
… har bristande support från stödfunktioner som till exempel HR, IT och Ekonomi samtidigt som det ställs betydande krav från samma funktioner på att cheferna ska utföra både det ena och det andra.
… upplever svagt stöd från den egna chefen.
… tycker att ledningsgruppsmötena mer består av envägskommunikation (från överordnad chef) än av dialog.
… sällan har tillfälle att diskutera sin egen arbetsmiljö och arbetssituation.
… förväntas genomföra förändringar utan att ges tillräckligt med tid och resurser.

Känner du igen dig i det här? Eller verkar situationen allmänt bekant i din organisation? I så fall kan det finnas anledning att ta itu med saken. Bristande chefsförutsättningar riskerar nämligen inte bara att leda till problem i verksamheten, de utgör också en reell risk för oönskad personalomsättning och – inte minst viktigt – för stress och ohälsa hos både chefer och medarbetare.

Nej, jag är inte naiv, det kan så klart vara genuint svårt att förbättra chefernas förutsättningar. Men ändå, något kanske du kan göra? Testa till exempel följande:

  1. Kartlägg chefernas/dina egna förutsättningar. Vad fungerar och var brister det? Tänk på att det som personen A tycker är helt okej kan vara svårt att hantera för individen B – vi är olika som människor.
  2. Skilj på vad som är tillfälligt och det som förefaller vara permanent. Det som kan förväntas lösa sig naturligt inom överskådlig tid är kanske inte hela världen medan det motsatta gäller för förhållanden som kommer att fortsätta vara likadana.
  3. Gör en risk- och konsekvensanalys. Vad kan komma att hända om förutsättningarna fortsätter vara bristfälliga? Använd dina bedömningar som underlag för att motivera eventuella behov av förändringar.
  4. Diskutera förutsättningarna med din chef och dina chefskollegor. Kan ni hitta gemensamma nämnare och idéer till hur ni kan förbättra situationen?
  5. Ta fram en förbättringsplan och genomför den.

Jo, jag vet. Det låter kanske enklare än det är i verkligheten. Men ändå – visst vill du bidra till att du och dina chefskollegor kan tillbringa fler dagar i paradiset än i stormens öga?

Vad tycker du om texten ovan? Känner du igen dig och vad kan du i så fall göra åt situationen? Kommentera gärna!

Vill du vara säker på att inte missa något som händer hos oss Chefsverkstaden är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det kommer en gång i månaden och du kan avregistrera dig när du vill.