Välj en sida

Att vara chef är ofta kul och utmanande, dessutom är det med en gnutta tur tämligen välbetalt. Samtidigt är chefsjobbet inte sällan tufft, stressigt och krävande. Chefen ska balansera verksamhetens behov med medarbetarnas och hålla budgeten men ändå ständigt åstadkomma mer. Dessutom ska hen försöka fånga och hantera alla små – men viktiga – saker som ständigt dyker upp snett från vänster. Får då våra chefer tillräckligt och adekvat stöd för att ha rimliga förutsättningar att hantera allt detta?

Att jag och maken gillar att segla är antagligen ingen nyhet. Vi trivs med det lite spartanska sommarlivet, med naturupplevelserna och förstås (och inte minst) med trevliga kvällar på mysiga hamnkrogar. Eftersom vår båt inte är så stor försöker vi alltid minimera packningen ombord till det som vi verkligen, verkligen, behöver men något som vi alltid packar ner och som vi vårdar pedantiskt är våra sjökort. Vi har dem både på papper och i digitalt format och de används hela tiden. På morgnarna sjökortsplanerar vi och under seglingen kollar vi stup i kvarten att allt går som det ska. Vi kan välja den bästa vägen utifrån väderförutsättningarna, byta destination om det börjar spöregna och, inte minst viktigt, vi kan undvika att gå på grund. Dessutom visar sjökorten oss vägen till skyddade naturhamnar, områden där vi kan få se säl eller sjöfågel och var de öppningsbara broarna finns. De är kort sagt en näst intill outsinlig källa till bra information.

Det fiffiga med sjökorten, förutom att de överhuvudtaget finns, är att någon har gjort allt förarbete åt oss. Ja, i själva verket är det massor av människor som under många år har ägnat sig åt att kartlägga våra farvatten, bedöma bottenkvaliteten (så att vi vet var det går att ankra), mäta upp djup och kartlägga grundflak. Det enda vi behöver göra är att läsa sjökorten och följa den utprickning som syns både i dem och ute på haven i form av sjömärken. Andra har alltså hjälpt oss genom att kartlägga området där vi befinner oss och sedan koka ned information till det vi som vi seglare behöver veta.

Nu kanske du börjar undra vart jag egentligen vill komma med den här långa utläggningen om segling och sjökort? Svaret är enkelt: Resonemanget ovan är en metafor som jag tycker kan användas när vi funderar på hur vi på bästa sätt hjälper våra chefer i deras vardag. Vi kan ställa oss följande frågor: Ger vi cheferna tillräckligt stöd i navigationen i form av överskådlig och korrekt information? Eller är det så att den information vi ger dem är rörig, bristfällig eller till och med felaktig vilket ökar risken att de går på grund? Även ”överinformation” kan vara en källa till misstag eftersom den gör det lätt att tappa överblicken och svårt att se vad som egentligen är viktigt. Den chef som måste gräva djupt i intranätet för att hitta det hen söker, som får olika svar beroende på vem hen frågar och som överöses med detaljerade dokument för allt mellan himmel och jord blir fort trött och gör lätt fel.

Även om tillgången till enkel, relevant och lättillgänglig information inte är det enda som cheferna behöver för att kunna sköta sitt jobb och samtidigt må bra är det ändå en mycket viktig pusselbit i sammanhanget. Därför borde alla organisationer göra en sjökortsgenomgång då och då. Fråga helt enkelt cheferna vad de tycker om informationsflödet, har de tillgång till det de behöver eller saknas något? Är informationen överskådlig och lätt att hitta rätt i? Känner sig cheferna trygga i sin navigation eller är de ständigt tvungna att dubbelkolla? Och kan de sova gott på natten med övertygelsen att även nästa dags färd kommer att leda dem åt rätt håll?