Välj en sida

Kommunikation som fungerar

Chefens jobb består till stor del av kommunikation och den sker i massor av situationer: för att informera, övertyga, förklara, diskutera, konflikthantera, ge återkoppling, utveckla och lära. I den här kursen kommer du att få nya och smarta verktyg för att du ska kunna ha en resultatskapande och god kommunikation med dina medarbetare och kollegor. Den innehåller de viktigaste kunskaperna om mänsklig kommunikation men även avsnitt om samtalsteknik och lyssnande, kroppsspråk och återkoppling (det som ibland också kallas feed back). Dessutom får du veta hur du undviker onödigt brus i kommunikationen och hur du kan anpassa din kommunikation till olika mottagare och olika situationer.

Kursen är skriven av Pia Juhlin Åstrand, utbildningsansvarig i Chefsverkstaden. Om du har frågor om kursen kan du kontakta henne på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

 

Så här funkar det

Kursen består av sex avsnitt, ett i veckan. Varje avsnitt innehåller faktatexter samt exempel, verktyg och tips. Dessutom får du reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du kan jobba med på egen hand.

Kursen finns i två varianter, med och utan inlämningsuppgift. Kursinnehållet är det samma i båda varianterna men om du väljer att delta i kursen med inlämningsuppgift får du också personlig återkoppling från oss samt ett kursintyg då du är klar med kursen.

Eftersom du har tillgång till kursen i tolv månader efter ditt startdatum väljer du själv om du vill genomföra den snabbt eller om du föredrar att ta god tid på dig.

Du kan läsa kursmaterialet på webben eller i pdf-format (som är utskriftsvänligt). Om du under eller efter kursen har funderingar eller frågor som du vill diskutera med oss kan du göra det genom tjänsten ”Vrid och vänd”, den är endast tillgänglig för våra kursdeltagare, du kan läsa mer om den här.

Vill du veta mer om kursen ”Kommunikation som fungerar” eller om oss i Chefsverkstaden innan du anmäler dig är du varmt välkommen att kontakta oss på support@chefsverkstaden.se.

Läs detaljerad information om innehållet nedan.

Vill du anmäla dig? Kontakta pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

Pris för kursen med inlämningsuppgift: 1 690 kronor inklusive moms.

Pris för kursen utan inlämningsuppgift: 390 kronor inklusive moms.

Kursinnehåll

1. Grunderna i god kommunikation
 • Därför kommunicerar vi
 • Sändare och mottagare – samtidigt
 • Brus kan störa kommunikationen
 • Exempel på brus
 • Lär dig hantera bruset
 • Dags att reflektera och träna!
2. Mer om god kommunikation
 • Budskapets betydelse
 • Dubbla budskap
 • Anpassa din kommunikation
 • Är det uppfattat? Har jag förstått dig rätt?
 • Dags att reflektera och träna!
3. Samtalsteknik
 • Förbered samtalet
 • Konsten att ställa frågor
 • Konsten att tala
 • Konsten att lyssna
 • Oväntade samtal
 • Digitala samtal
 • Dags att reflektera och träna!
4. Använd ditt kroppsspråk
 • Visa respekt
 • Ge andra utrymme
 • Blickens betydelse
 • Hela kroppen kommunicerar
 • Använd spegling
 • Dags att reflektera och träna!
5. Återkopplingens grunder
 • Hur väl känner du dig själv?
 • Både negativ och positiv återkoppling behövs
 • Skapa en kultur där återkoppling är något naturligt och bra
 • Utgångspunkter för återkoppling
 • Några olika sätt att resonera runt återkoppling
 • Dags att reflektera och träna!
6. Ge och ta emot återkoppling
 • Så använder du ”jag-budskap”
 • Förbered återkopplingen
 • Ge återkoppling
 • Tänk på hur du uttrycker dig
 • Vanliga reaktioner på negativ återkoppling
 • Ta emot återkoppling
 • Att ge skriftlig återkoppling
 • Dags att reflektera och träna!