Välj en sida

Leda på distans

 

Många anställda i vårt avlånga land måste dagligen (eller nästan varje dag) infinna sig på sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete. Samtidigt är det ständigt fler som vill, kan och får arbeta på distans. Att vara chef för medarbetare som helt eller delvis arbetar så här innebär ett annorlunda ledarskap och nya utmaningar och det är temat för kursen ”Leda på distans”.

I den här kursen kommer du att få massor av smarta verktyg som du kan använda för att ge dig och dina medarbetare de allra bästa förutsättningarna vid arbete på distans. Du får veta när distansarbete är lämpligt och olämpligt, vad du ska tänka på när du rekryterar och introducerar distansmedarbetare, hur du undviker riskerna med uppluckrat ledarskap och vad ditt arbetsmiljöansvar innebär vid distansarbete. Dessutom får du tips om hur du kan arbeta med grupputveckling då du har medarbetare som arbetar på distans, hur du genomför bra samtal och möten med distansmedarbetare och en hel del annat som kan vara matnyttigt för dig som är eller vill bli distansledare.

Kursen är skriven av Pia Juhlin Åstrand, utbildningsansvarig i Chefsverkstaden. Om du har frågor om kursen kan du kontakta henne på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

 

Så här funkar det

Kursen består av sju avsnitt, ett i veckan. Varje avsnitt innehåller faktatexter samt exempel, verktyg och tips. Dessutom får du reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du kan jobba med på egen hand.

Kursen finns i två varianter, med och utan inlämningsuppgifter. Kursinnehållet är det samma i båda varianterna men om du väljer att delta i kursen med inlämningsuppgifter får du också personlig återkoppling från oss samt ett kursintyg då du är klar med kursen. I den här kursen ingår två inlämningsuppgifter.

Eftersom du har tillgång till kursen i tolv månader efter ditt startdatum väljer du själv om du vill genomföra den snabbt eller om du föredrar att ta god tid på dig.

Du kan läsa kursmaterialet på webben eller i pdf-format (som är utskriftsvänligt). Om du under eller efter kursen har funderingar eller frågor som du vill diskutera med oss kan du göra det genom tjänsten ”Vrid och vänd”, du kan läsa mer om den här. 

Vill du veta mer om kursen ”Leda på distans” eller om oss i Chefsverkstaden innan du anmäler dig är du varmt välkommen att kontakta oss på support@chefsverkstaden.se.

Läs detaljerad information om innehållet nedan.

Vill du anmäla dig? Kontakta pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

Pris för kursen med inlämningsuppgifter: 1.890 kronor inklusive moms.

Pris för kursen utan inlämningsuppgifter: 490 kronor inklusive moms.

Kursinnehåll

1. Arbete på distans – principer och regelverk
 • Vad är distansarbete?
 • För- och nackdelar med distansarbete
 • När passar distansarbete?
 • Riktlinjer, överenskommelser och spelregler
 • Dags att reflektera och träna!
2. Ledarskap på distans
 • Att bli sedd – ett grundläggande behov
 • Behandla alla lika eller behandla alla olika?
 • Uppluckrat ledarskap
 • Dags att reflektera och träna!
3. Utveckla medarbetare som arbetar på distans
 • Tänk efter före vid rekrytering
 • Introduktion av nyanställda
 • Att styra mot målet
 • Bedöma prestation på distans
 • Utvecklingssamtal med medarbetare på distans
 • Återkoppling till distansmedarbetare
 • Dela kunskap och erfarenheter
 • Dags att reflektera och träna!
4. Utveckla gruppen på distans
 • En grundläggande modell för gruppers utveckling
 • Det första stadiet – tillhörighet och trygghet
 • Det andra stadiet – opposition och konflikt
 • Det tredje stadiet – tillit och struktur
 • Det fjärde stadiet – arbete och produktivitet
 • Vem ingår gruppen?
 • Dags att reflektera och träna!
5. Samtal och möten på distans
 • Möten på distans
 • Telefondeltagare
 • Grupparbete på distans
 • Prioritera deltagare på distans
 • Lite mer = lite bättre
 • Digitalt är bra men inte alltid
 • När ska vi hinna prata?
 • Dags att reflektera och träna!
6. Arbetsmiljö på distans
 • Arbetsmiljöansvaret i praktiken
 • Särskilda arbetsmiljörisker vid distansarbete
 • Ta ditt arbetsmiljöansvar
 • Utvärdera distansarbetet
 • Dags att reflektera och träna!
7. Distanschef? Javisst!
 • Fortsätt lära
 • Ännu mer lärande
 • De fyra viktigaste slutsatserna
 • Dags att reflektera och träna!