Välj en sida

Lyckas med utvecklingssamtalet

Många kallar dem för utvecklingssamtal, samtalen som handlar om medarbetarnas prestation och utveckling. Men den här sortens samtal kan också benämnas till exempel medarbetarsamtal, medarbetardialog, målsamtal eller resultatdialog. Oavsett vilket ord som används på din arbetsplats är samtalen viktiga och alla som har ett chefsjobb behöver ha kunskap om hur utvecklingssamtal bäst kan förberedas och genomföras.

I den här kursen kommer du att få massor av smarta verktyg som du kan använda när du ska hålla utvecklingssamtal. Du får veta varför sådana samtal kan vara till nytta, vad som skiljer dem från andra slags samtal och skälen till att alla på arbetsplatsen bör genomföra samtalen på samma sätt. Dessutom ingår tips om hur du kommunicerar på bästa sätt under samtalen, vem som ska ha utvecklingssamtal med vem, vem som kan ta initiativ till samtal, var samtalen kan genomföras och hur du rent praktisk håller samtalen. Dessutom får du en mall med frågor du kan använda under utvecklingssamtalen, förslag på hur du kan dokumentera samtalen och några tankar om hur du kan genomföra utvecklingssamtal i grupp.

Kursen är skriven av Pia Juhlin Åstrand, utbildningsansvarig i Chefsverkstaden. Om du har frågor om kursen kan du kontakta henne på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

 

Så här funkar det

Den här kursen är en så kallad ”fokuskurs”, det betyder att den är kort och går snabbt att genomföra. Kursen består av tre avsnitt, ett i veckan. Varje avsnitt innehåller faktatexter samt exempel, verktyg och tips. Dessutom får du reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du kan jobba med på egen hand. Kursen finns i två varianter, med och utan inlämningsuppgift. Kursinnehållet är det samma i båda varianterna men om du väljer att delta i kursen med inlämningsuppgift får du också personlig återkoppling från oss samt ett kursintyg då du är klar med kursen.

Eftersom du har tillgång till kursen i tolv månader efter ditt startdatum väljer du själv om du vill genomföra den snabbt eller om du föredrar att ta god tid på dig.

Du kan läsa kursmaterialet på webben eller i pdf-format (som är utskriftsvänligt), Om du under eller efter kursen har funderingar eller frågor som du vill diskutera med oss kan du göra det genom tjänsten ”Vrid och vänd”, läs mer om den här. 

Vill du veta mer om kursen ”Lyckas med utvecklingssamtalet” eller om oss i Chefsverkstaden innan du anmäler dig är du varmt välkommen att kontakta oss på support@chefsverkstaden.se.

Läs detaljerad information om innehållet nedan.

Vill du anmäla dig? Kontakta pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

Pris för kursen med inlämningsuppgift: 1.290 kronor inklusive moms.

Pris för kursen utan inlämningsuppgift: 290 kronor inklusive moms.

Kursinnehåll

1. Planera och förbered utvecklingssamtal
 • Detta utmärker utvecklingssamtalet
 • Vad ska vi ha utvecklingssamtalen till?
 • När ska samtalen genomföras?
 • Utvecklingssamtal och samtal om lön – viktiga skillnader
 • Inkludera alla
 • Vem ska ta initiativet
 • Vem ska ha samtal med vem?
 • Förbered samtalen
 • Tänk igenom din återkoppling
 • Den bästa platsen för samtalet
 • Dags att reflektera och träna!
2. God kommunikation under utvecklingssamtalet
 • Konsten att tala
 • Konsten att ställa frågor
 • Konsten att lyssna
 • Tänk på kroppsspråket
 • Ge din samtalspartner utrymme
 • Blickens betydelse
 • Hela kroppen kommunicerar
 • Använd spegling
 • Dags att reflektera och träna!
3. Genomför utvecklingssamtalet
 • Samtalets innehåll och upplägg
 • Möjlig mall för utvecklingssamtal
 • Genomför samtalet
 • Dokumentera samtalet
 • Vad gör du om någon inte vill ha ett samtal?
 • Efter samtalet
 • Utvecklingssamtal i grupp
 • Dags att reflektera och träna!