Välj en sida

Reflektera och träna så lär du dig mer

Alla Chefsverkstadens kurser innehåller reflektionsfrågor och träningsuppgifter, de finns i slutet av varje avsnitt. Du väljer förstås själv om du vill reflektera och träna men vi törs lova att du lär dig mer om du gör det.

 

Reflektionsfrågor

Reflektionsfrågorna hjälper dig att fundera över hur du själv och andra brukar göra, vilka effekter det får och över hur ni kan eller bör göra framöver. Då du använder dem stannar du upp en liten stund och ägnar dig åt egen tankeverksamhet. Genom att göra det kan du få nya insikter och idéer som du kan ha nytta av i ditt chefsarbete. Du kan använda reflektionsfrågorna på egen hand men också tillsammans med kollegor eller medarbetare om du tycker att det passar bättre.

 

Träningsuppgifter

Träningsuppgifterna innehåller förslag på saker som du rent praktiskt kan göra för att träna på det du har läst om i kursen. En del av uppgifterna innebär att du involverar chefskollegor, andra att du genomför dem tillsammans med dina medarbetare men det finns även träningsuppgifter som du gör på egen hand. Om du tycker att någon uppgift känns svår eller lite läskig behöver du inte genomföra den exakt enligt instruktionen. Kanske kan du istället göra en endast del av uppgiften eller genomföra den tillsammans med en kollega du litar på? Ett annat alternativ är att spara de träningsuppgifter som du inte känner dig mogen för till ett senare tillfälle och göra dem när det känns lämpligt. Tänk också på att det inte alltid är lätt att lyckas med något på första försöket så våga pröva någon träningsuppgift som du är intresserad av även om du känner dig osäker. Reflektera sedan över hur det gick och gör om den igen. Med tiden kommer du upptäcka att din kompetens ökar och att du når dina utvecklingsmål.

 

 

Låt reflektion och träning bli en del av din vardag

Att reflektera och att träna är nästan nödvändigt för att bli verkligt bra på något. Det är sant när det gäller idrott, matlagning och bilkörning men också när det handlar om att utöva ett gott chefs- och ledarskap. Gör därför gärna reflektion och träning till ett naturligt inslag i din vardag. Avsätt tid i kalendern, prioritera det och se till att det verkligen blir av. Då kommer du att märka resultat!