Välj en sida

Om Pia

Pia Juhlin Åstrand är kurs- och marknadsansvarig i Chefsverkstaden. Det betyder att hon producerar och kvalitetssäkrar våra kurser, lämnar återkoppling på inlämningsuppgifter och har dialog med våra kursdeltagare genom Vrid och vänd. Pia åtar sig även föreläsnings- utbildnings- och konsultuppdrag. Pias meriter kan i korthet beskrivas så här – hon har:

  • Nästan 30 års erfarenhet av arbetsuppgifter inom områdena chefs- och ledarskap, arbetsliv och personalarbete.
  • Närmare 20 års erfarenhet av konsultarbete inom privat, offentlig och ideell sektor.
  • Lång erfarenhet från eget chef- och ledarskap, bland annat i egenskap av vd för utbildningsföretaget InfoKomp i Malmö samt för Nyckeltalsinstitutet och från kvalificerade uppdrag som projektledare.
  • Skrivit flera böcker och medverkat vid en stor mängd föreläsningar och utbildningar.
  • En fil.kand. från linjen för Personal- och arbetslivsfrågor i Stockholm år 1990.
  • Genomgått en tjugo dagars utbildning till Certifierad förändringsledare, UGL samt en mängd andra utvecklingsaktiviteter.

År 2015 gjorde företaget ”Your Professional Reputation” en undersökning av Pias professionella rykte och resultatet blev i sammanfattning så här:

“Pia visar ett genuint engagemang i samspelet med kunderna och hennes uppdrag präglas av ett stort hjärta och en påtaglig drivkraft. Hon skapar snabbt den förståelse som behövs för att kunna hantera utmaningar i komplexa situationer och hon hittar alternativa vägar… Hon är en affärsmässig och bra samarbetspartner som inspirerar stort som föreläsare och skribent. Pia är prestigelös och förenar sin seriositet med mycket humor och värme. Genom sin breda erfarenhet, sitt strategiska tänkande och sin pedagogiska förmåga gör Pia det komplicerade enkelt, hon tar fram det väsentliga och vågar ta ställning. Pia väjer inte för svårigheter och hon kombinerar sin analytiska förmåga med nytänkande och ser snabbt de viktiga strukturerna. Med sin vilja att alltid ge kunden det bästa låter hon behoven styra och tänker proaktivt.”

Om du vill få kontakt direkt med Pia, ta del av hennes fullständiga meriter eller få referenser kan du kontakta henne på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.