Välj en sida

Referenser

Nedan berättar några av Chefsverkstadens kunder om våra kurser och övriga tjänster: Önskar du fler eller mer utförliga referenser från tidigare uppdrag är du välkommen att kontakta Pia Juhlin Åstrand på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

Om kursen “Leda på distans”. “Kursen var bra, lätt att följa och jag kunde känna igen mig i många situationer. Jag får en känsla av att ni försöker skapa en relation av ömsesidig förståelse med mig som kursdeltagare och det lyckas ni verkligen med!” (Nadia Larsson, studerande på PAO-programmet, Stockholms universitet)

Om kursen “Kommunikation som fungerar”: ”Kursen har ett bra språk, det är lätt att förstå och jag gillar tonen. Och framför allt har jag lärt mig en massa! Det är bra att innehållet är konkret så att jag kan hänga upp min egen verklighet på det. Kursen är på pricken där jag befinner mig och den känns väldigt användbar!.” (Katarina Sjögren, sakkunnig, HR-avdelningen på Polismyndigheten)

Om kursen ”Kommunikation som fungerar”: “Kursen är lättfattlig och grundlig och den är användbar både i jobbet och privat, kommunicerar gör vi ju alltid. Jag gillar särskilt exemplen eftersom de gör att jag känner igen mig och det är lätt att navigera i kursen. Det här är jättebra!” (Monica Strandell, pensionär, tidigare vårdbiträde inom äldreomsorgen, fackligt förtroendevald i Kommunal samt kursledare hos ABF och Kommunal i Hudiksvall).

Om Pia Juhlin Åstrand som stöd för att “Vrida och vända”: “Pia var det perfekta stödet för mig som ny chef! Med sitt lugn, sin kunskap, sin förmåga att lyssna och att ge återkoppling på mina funderingar och utmaningar kunde jag tryggt landa och utvecklas i rollen som chef och ledare. Pia gav mig grunden till min “chefsverktygslåda” med tips och metoder att använda vid olika situationer.” (Ulrika Brändström, gruppchef CSN.)

Om Pia Juhlin Åstrand som stöd för att “Vrida och vända”. “Jag har använt Pia som hjälp för att vrida och vända på frågor som rör mitt chefs- och ledarskap i ett par år. Pia lyssnar och ställer frågor som ger mig möjlighet att sätta ord på mina tankar, många gånger har jag hört mig själv leverera lösningar i samspelet med Pia. Pias sätt att jobba utmärks av hennes kompetens inom områdena HR, ledarskap och organisation. Hennes lyhördhet och raka angreppssätt gör att jag efter varje samtal känner mig påfylld, nedvarvad men också väldigt nöjd. Man känner sig bekräftad och duktig även om det kan finnas utmaningar kvar att ta itu med på hemmaplan. Jag kommer att fortsätta att vrida och vända med Pia.” (Janet Engstedt, Verksamhetschef, Ekonomi och HR-stöd, Region Västmanland)

Om kursen “Leda på distans“: “Innehållet är enkelt att förstå, det är en intressant läsning med bra och tydligt innehåll. Jag uppskattar att det inte är tillkrånglat. Kursen passar såväl presumtiva chefer som nya chefer och personer som har varit verksamma som chefer länge.” (Eva Ahlin, pensionerad fd personalchef och HR-controller i Region Västmanland)

Om Pia Juhlin som föreläsare: “Att prata inspirerande om vardagen är inte lätt men Pia gjorde det och lyfte hela gruppen på en gång.” (Bengt Kjellson, Generaldirektör på Lantmäteriet).

Om Pia Juhlin Åstrand som föreläsare: “Pia har en stark personlig utstrålning som hon kombinerar med en lågmäldhet som ger ett effektfullt genomslag i såväl stor som liten grupp. Pia är mycket kunnig inom sina ämnen och skapar snabbt ett förtroende i de grupper hon leder och föreläser i. Jag rekommenderar Pia på alla sätt!” (Margareta Hallen, HR Verksamhetsparter på Försäkringskassan)

Om kursen “Effektiva och roliga möten”: “Det var en spännande och intressant läsning med många tänkvärda tips. Jag önskar att jag hade haft tillgång till den här kunskapen när jag en gång i tiden började som personalchef och kände mig osäker i mycket.” (Eva Ahlin, pensionerad fd personalchef och HR-controller i Region Västmanland)