Samarbetspartners

Fackförbundet Vision organiserar anställda tjänstemän inom kommuner, landsting, regioner, privata företag och kyrkan. I förbundet finns cirka 195.000 medlemmar som representerar över 4.000 yrken. Av dessa är cirka 19.000 chefer. Om du är chef och medlem i Vision får du rabatt på Chefsverkstadens kurser.

Svensk Chefsförening är en del av Akademikerförbundet SSR. Förbundets medlemmar arbetar som till exempel socionomer, personalvetare, samhällsvetare, beteendevetare, ekonomer och folkhälsovetare. Akademikerförbundet SSR har cirka 72.000 medlemmar och av dem är ungefär 8.000 med i Svensk Chefsförening. Om du är chef och medlem i Svensk Chefsförening får du rabatt på Chefsverkstadens kurser.

Nyckeltalsinstitutet är specialiserade inom områdena personalekonomi och nyckeltal. De erbjuder utbildningar och seminarier, konsulttjänster och möjlighet att mäta den egna organisationens resultat och jämföra dem med andra i form av index. Exempel på sådana index är “Hälsoindex” och “Attraktiv arbetsgivarindex”.

Vita Consulting och Viveka Anderton har lång erfarenhet och mycket hög kompetens när det gäller att utveckla ett gott ledarskap och effektiva team i organisationer som är internationella och/eller som arbetar i flera kulturer. De bidrar med kunskap inom områden som interkulturell kommunikation, konflikthantering, samarbete och organisationsutveckling.

KretaTema kan hjälpa dig att anordna en vistelse för din ledningsgrupp eller din arbetsgrupp i fantastiska Skoloufia på Kreta. Om ni behöver komma iväg ett tag, få uppleva något annorlunda och få möjlighet att fokusera på något i lugn och ro kan vi varmt rekommendera dem! Programmet planerar du själv eller tillsammans med oss i Chefsverkstaden och KretaTema fixar allt det praktiskt.

Frick HRconsulting arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd och utbildning. Fokus är främst den inre HR-kärnan; praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning. Företager stödjer HR- och förhandlingschefer, HR-konsulter, chefer och arbetsledare i sin arbetsgivarroll.