Välj en sida

Vanliga frågor och svar

Vänder ni er bara till chefer? Det finns ju många teamledare, projektledare, gruppledare och andra som skulle ha stor nya av Chefsverkstadens kurser.

Det har du helt rätt i och vi välkomnar alla som är intresserade av frågor som rör chefs- och ledarskap att delta i våra utbildningar. Det inkluderar ledare av olika slag men även studenter, arbetssökande, förtroendevalda i ideella organisationer och andra som vill lära sig mer inom området.

Jag har tidigare deltagit i flera olika utbildningar men vill fortsätta utvecklas. Därför undrar jag ungefär vilken nivå chefsverkstadens kurser har, är de mest till för nybörjare eller kan även jag som har jobbat som chef några år ha nytta av dem?

I huvudsak är våra kurser på grundnivå och ger det viktigaste inom varje ämnesområde. Eftersom de innehåller mängder av praktiska tips och verktyg, mallar och checklistor kan de ändå vara nyttiga även för den som har erfarenhet som chef eller ledare. Dessutom kan du kanske hitta någon kurs som kompletterar de kunskaper du redan har?

 

Hur mycket tid behöver jag lägga ned för att genomgå en kurs?

Det beror helt på hur ambitiös du är. Kurserna består av 3-8 avsnitt och du kommer att få ett avsnitt i veckan. Varje avsnitt innehåller reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du kan jobba med på egen hand. Det är frivilligt men du kommer att lära dig mer om du gör dem. Vi rekommenderar att du avsätter minst två egna arbetstimmar för varje avsnitt. I de kurser som innehåller inlämningsuppgifter får du räkna med att lägga ned ytterligare tid för att göra dem. 

 

Varför får jag bara ett avsnitt i veckan? Jag vill ha hela kursen nu!

Vi tror att ny kunskap fastnar bättre om den byggs upp bit för bit och över lite längre tid. Varje avsnitt innehåller dessutom reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du, om du vill, kan göra. De kräver lite tid och eftertanke men ökar dina chanser att faktiskt utvecklas i ditt chefs- och ledarskap, därför behöver du ha tid mellan avsnitten. Men om du ändå vill ha hela kursen direkt är du välkommen att kontakta oss på support@chefsverkstaden.se så ordnar vi naturligtvis det.

 

Vad är tanken med reflektionsfrågorna och träningsuppgifterna? Hur ska jag använda dem?

Reflektionsfrågorna och träningsuppgifterna är frivilliga men vi törs lova att du lär dig mer om du använder dem. Reflektionsfrågorna hjälper dig att fundera över hur du själv och andra brukar göra, vilka effekter det kan få och över hur ni kan eller bör göra framöver. Du kan använda dem på egen hand eller tillsammans med kollegor eller medarbetare. Träningsuppgifterna innehåller förslag på saker som du rent praktiskt kan göra för att träna på det du har läst om i kursen. Du kan läsa mer om hur du kan använda reflektionsfrågorna och träningsuppgifterna här.

 

Hur fungerar det där med inlämningsuppgifter?

Inlämningsuppgifterna är frivilliga men om du vill ha ett intyg efter avslutad kurs måste du göra dem. Du följer bara instruktionerna och sänder in ditt svar till oss, vi återkommer till dig inom sju dagar. Då får du återkoppling samt vid behov tips om hur du kan fortsätta utvecklas inom det område som inlämningsuppgiften handlar om.

Vad är det för skillnad mellan kurser med och utan inlämningsuppgifter?

Båda kursvarianterna har samma kursinnehåll men om du väljer en kurs där inlämningsuppgifter ingår ökar du ditt lärande och du får personlig återkoppling från oss. Dessutom får du kursintyg endast då du genomgått en kurs med inlämningsuppgifter.

Jag hinner inte med kursen just nu, vad ska jag göra?

Det är ingen brådska. Du har 12 månader på dig från startdatumet att fullfölja kursen.

Jag hinner inte göra inlämningsuppgifterna, vad ska jag göra?

Det är ingen brådska. Du har 12 månader på dig från startdatumet att fullfölja kursen.

Kan jag få ett intyg som bevis på att jag har genomgått kursen?

Alla som deltar i en kurs som innehåller inlämningsuppgifter och som lämnar in den/de som ingår får automatiskt ett kursintyg. Vi sänder det i pdf-format till din mejl så att du själv kan skriva ut det.