Välj en sida

Vår syn på lärande

Chefsverkstaden erbjuder ett brett kursutbud inom områdena chefs- och ledarskap. Eftersom vi vet att människor har olika behov och olika förutsättningar för lärande i sin vardag har vi ansträngt oss för att göra våra utbildningar så enkla och användarvänliga som möjligt. Vi har utgått från följande antaganden när vi har tagit fram dem:

  • Alla har olika intressen och utvecklingsbehov. Därför har vi valt att dela upp vårt utbildningsutbud i tydligt avgränsade kurser. På det sättet kan du skräddarsy sitt eget utvecklingsprogram. Du kan välja mellan att delta i kurser med eller utan inlämningsuppgifter. Kursinnehållet är det samma i båda varianterna men om du väljer du att delta i en kurs med inlämningsuppgift får du personlig återkoppling från oss samt ett kursintyg då du är klar med kursen. 
  • För att lärande ska komma till stånd krävs motivation. Vi bidrar till det genom att erbjuda inspiration i form av blogginlägg, intervjuer med spännande personer i serien “Chefer berättar” samt tips och trix genom “Veckans verktyg”. Dessutom delar vi generöst med oss av egna exempel och kurserna är ofta skrivna med en viss humor – det gör ju inget om det är roligt att lära!
  • En annan viktig faktor för att lärande ska bli verklighet är att den önskade utvecklingsinsatsen är tillgänglig. Chefsverkstadens kurser kan du därför genomföra när och var som helst. De är helt webbaserade och går att ta del av via datorn, en surfplatta eller i telefonen.
  • Att delta i utbildning kräver en viss arbetsinsats. Då vi vet att livet kan vara oförutsägbart har du tillgång till allt material i 12 månader efter startdatumet. På det sättet undviker vi att bidra till stress och press. Ytterligare ett sätt vi använder för att underlätta för dig att få ihop livspusslet är att kursavsnitten delas ut ett i taget. Det betyder att utbildningen genomförs över en tid av flera veckor. På det sättet får du tid till utbildning, jobb och det egna livet samtidigt.
  • Många tycker att det är bra om det man lär sig går att använda direkt i vardagen. Våra kurser innehåller det viktigaste inom respektive ämnesområde och vi delar med oss av enkla verktyg, tips, mallar och checklistor. På det sättet kan den nya kunskapen användas omedelbart. Om du har bråttom finns också fokuskurser som går extra snabbt att genomföra.
  • För att ny kunskap verkligen ska bli användbar krävs träning. Vi hjälper till med det genom att alla kursavsnitt innehåller reflektions- och träningsuppgifter.
  • Ibland kan det kännas bra att få diskutera frågor och tankar med någon och då finns vi här för dig. Du har också möjlighet att boka personliga “Vrid- och vändsamtal” – du kan läsa mer om dem här.

Är det något mer du undrar över? I så fall kan du kontakta Chefsverkstadens support!