Prova ChefsVerkstaden

Hos Chefsverkstaden hittar du ett stort (och ständigt växande) utbud av kurser som du kan ha nytta av i ditt chefs- och ledarskap. I den här Prova på-kursen får du möjlighet att kika in i vår verkstad och testa hur det är att vara kursdeltagare hos oss. Kursen består av utdrag ur kurserna ”Kommunikation som fungerar”, ”Leda i förändring”, ”Effektiva och roliga möten” samt ”Leda på distans”, i listan nedan kan du se det fullständiga innehållet.

Under kursens gång kommer du till exempel att få del av smarta verktyg som du kan använda då du vill ge och ta emot återkoppling, när du behöver hantera svårigheter som uppstår under möten eller om du vill ha en god och fungerande kommunikation med medarbetare som arbetar på distans. Dessutom bjuder vi på en enkel beskrivning av hur en förändringsprocess brukar gå till.

Kursen är skriven av Pia Juhlin Åstrand, utbildningsansvarig i Chefsverkstaden. Om du har frågor om kursen kan du kontakta henne på pia.juhlin@chefsverkstaden.se.

 

Så här funkar det

Kursen består av fyra avsnitt och varje avsnitt innehåller faktatexter samt exempel, verktyg och tips. Dessutom får du reflektionsfrågor och träningsuppgifter som du kan jobba med på egen hand. Till skillnad från våra ordinarie kurser där du får ett avsnitt i veckan får du i Prova på-kursen tillgång till samtliga avsnitt direkt. På det sättet kan du välja i vilken ordning du tar del av dem och enkelt hoppa mellan avsnitten. Eftersom du har tillgång till kursen i tolv månader efter ditt startdatum väljer du själv om du vill genomföra den snabbt eller om du föredrar att ta god tid på dig.

Du kan läsa kursmaterialet på webben eller i pdf-format (som är utskriftsvänligt).

Vill du veta mer om vår Prova på-kurs eller om oss i Chefsverkstaden innan du anmäler dig är du varmt välkommen att kontakta oss på support@chefsverkstaden.se.

Anmäl dig direkt eller läs detaljerad information om innehållet nedan.

1. Ge och ta emot återkoppling
 • Så använder du ”jag-budskap”
 • Förbered återkopplingen
 • Ge återkoppling
 • Tänk på hur du uttrycker dig
 • Vanliga reaktioner på negativ återkoppling
 • Ta emot återkoppling
 • Att ge skriftlig återkoppling
 • Dags att reflektera och träna!
2. Förändringsprocessen
 • Förändring i flera steg
 • Kompetenstrappan
 • Du är en del av förändringen
 • Dags att reflektera och träna!
3. Utveckla gruppen på distans
 • En grundläggande modell för gruppers utveckling
 • Det första stadiet – tillhörighet och trygghet
 • Det andra stadiet – opposition och konflikt
 • Det tredje stadiet – tillit och struktur
 • Det fjärde stadiet – arbete och produktivitet
 • Vem ingår gruppen?
 • Dags att reflektera och träna!
4. Hantera svårigheter under mötet
 • När mötet inte börjar i tid
 • I tid men oförberedd
 • När mötet tappar fokus
 • När mötet har kört fast
 • Personligheter som stör mötet
 • Nu har det gått för långt!
 • Tyvärr, jag måste gå nu…
 • Dags att reflektera och träna!