Välj en sida

ChefsVerkstadens tjänster

Chefsverkstaden erbjuder skräddarsydda tjänster för företag och organisationer. Vi kan till exempel:

  • Anpassa Chefsverkstadens kurser så att de fyller varje organisations specifika behov.
  • Erbjuda andra utbildningar inom området chefs- och ledarskap.
  • Bistå med utveckling av nya kurser utifrån Chefsverkstadens koncept.
  • Anordna utbildningar och föreläsningar på plats.
  • Tillhandahålla konsulttjänster för att analysera utbildningsbehov eller planera utvecklingsinsatser.
  • Hjälpa dig att få till stånd en riktigt bra muntlig och skriftlig kommunikation via vår tjänst “Vi vässar din penna”.
  • Ge chefsstöd på plats eller digitalt via tjänsten “Vrid och vänd”.

För mer information om Chefsverkstadens tjänster kan du kontakta Pia Juhlin Åstrand. Du når henne via pia.juhlin@chefsverkstaden.se.