ChefsVerkstadens tjänster

Chefsverkstaden erbjuder skräddarsydda tjänster för företag och organisationer. Vi kan till exempel:

  • Anpassa Chefsverkstadens kurser så att de fyller varje organisations specifika behov.
  • Bistå med utveckling av nya kurser utifrån Chefsverkstadens koncept.
  • Anordna utbildningar och föreläsningar på plats.
  • Tillhandahålla konsulttjänster för att analysera utbildningsbehov eller planera utvecklingsinsatser.
  • Hjälpa dig att få till stånd en riktigt bra muntlig och skriftlig kommunikation via vår tjänst “Vi vässar din penna”.

För mer information om Chefsverkstadens tjänster kan du kontakta Pia Juhlin Åstrand. Du når henne via pia.juhlin@chefsverkstaden.se.