Konsulttjänster

Chefsverkstaden erbjuder konsultstöd för att till exempel analysera utbildningsbehov eller planera utvecklingsinsatser. Vi kan också bistå med utveckling av organisationsunika kurser utifrån Chefsverkstadens koncept.

Chefsverkstadens ägare och grundare har tidigare genomfört konsultuppdrag åt bland annat  Edge HR, Electrolux, Posten, Swedpower, TTAB, Vectis Development, Botkyrka kommun, Etnografiska museet, Farsta sjukhem/Edö äldreboende, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan, Stockholms stad, Region Västmanland, Moderna museet, Socialstyrelsen, Trafikverket, Vinnova, GS-facket, TCO, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn och Trygghetsstiftelsen.

Mer information om våra konsulttjänster samt referenser lämnas av Pia Juhlin Åstrand. Du når henne via pia.juhlin@chefsverkstaden.se.