Välj en sida

Så kan du använda Vrid och vänd

Du väljer förstås själv ämne för ditt “Vrid och vänd”-samtal med oss men om du känner dig osäker på vad som kan vara lämpligt att ta upp följer nedan några exempel på frågor vi kan diskutera. Det här – och mycket mer – kan vi vrida och vända på:

”Jag har verkligen försökt att få alla att komma i tid till mötena men jag lyckas inte – vad ska jag göra?”

”Det känns som om Bertil/Barbro inte hör vad jag säger – varför blir det så?”

”Alla i min ledningsgrupp vill att vi ska införa Lean hos oss men jag tror inte på idén. Hur ska jag få dem att lyssna på mig?”

”Ayla/Ahoud har alltid förhinder när vi har våra arbetsplatsträffar. Jag är rädd att något är på tok, kan jag fråga rakt ut?”

”Hmmmm…. Jag tror att jag håller på att bli kär i min kollega Ulf/Ulla. Jag tänker på hen hela tiden. Vad ska jag göra?”

”Nu har jag jobbat 60 timmar den här veckan igen men jag hinner ändå inte med allt. Kan du hjälpa mig att prioritera?”

”Vi försöker ha en kultur som uppmuntrar återkoppling på min arbetsplats och det är jättebra! Men idag fick jag väldigt negativ feedback från en av mina medarbetare och jag tycker att hon har fel. Måste jag acceptera det?”

”Nästa vecka ska jag berätta för alla i gruppen att vi ska omorganisera. Hur ska jag hantera Edvin och Elma som är på semester i Thailand?”

”Min chef säger att jag ska ha lönesamtal med mina medarbetare före jul men jag är ju helt ny och har ingen aning om hur det ska gå till. Kan jag slippa?”

”Efter två år känns det som om min grupp fortfarande inte har fått till ett bra samarbete. Jag gör allt jag kan men det hjälper inte. Stämmer verkligen alla de där teorierna om hur grupper utvecklas och på sikt når samhörighet och effektivitet?”

”Idag fick jag frågan om jag vill bli chef för mina nuvarande kollegor. Wow! Men törs jag det?!

Är du fortfarande osäker på om det du vill diskutera funkar i ett “Vrid och vänd”-samtal? Hör av dig så resonerar vi om saken, det kostar förstås inget. Maila till pia.juhlin@chefsverkstaden.se så gör vi en gemensam bedömning. Välkommen till “Vrid och vänd”!

P.S. Observera gärna att Chefsverkstaden inte svarar på arbetsrättsliga frågor. Om du har sådana rekommenderar vi att du vänder dig till ditt fackförbund (om det gäller dig själv) eller till HR-avdelningen alternativt din arbetsgivarorganisation (om det gäller en medarbetare). D.S.

Har du frågor om tjänsten “Vrid och vänd” kan du kontakta oss på vridochvand@chefsverkstaden.se.