Välj en sida

Ibland ramlar man över intressanta forskningsresultat som inte har fått den spridning de borde. Dit hör en aktuell studie om chefers syn på tomten med särskilt fokus på hur de använder sina årliga önskelistor. Rapporten är framtagen av STB (Statistiska Tomtebyrån, en ganska okänd avdelning inom SCB) och har diarienummer 24/12-18 För dig som inte vill läsa hela utan istället föredrar en kort och lättsmält sammanfattning kommer den här:

43% av alla chefer (i Sverige) skrev önskelista till tomten år 2017. Av de som inte gjorde det önskar nästan alla så här i efterhand att de hade gjort det.

Bland de som skrev önskelista uppger 12 % att de kände sig besvikna efteråt men samtidigt visar studien att så många som 54% av cheferna faktiskt fick minst en önskning uppfylld. 2% av cheferna fick till och med alla sina önskningar uppfyllda!

Hela 97% av de chefer som skrev önskelista förra året uppger att de kommer att göra det i år igen. Resultatet är anmärkningsvärt i sig och ännu mer så då studien visar att endast 3% av alla chefer tror på tomten.

Det här är, enligt min mening, revolutionerande forskning inom ett tidigare nästan helt okänt område. Men inte nog med det. I studien redovisas också vad cheferna satte upp på sin önskelista samt flera intressanta sambandsanalyser. Till exempel framgår där att:

  • Chefer som identifierar sig som män har färre men dyrare saker på sina önskelistor än vad kvinnorna har.
  • 88% av de chefer som är verksamma i offentlig sektor har med ”färre medarbetare” på sina önskelistor.
  • ”En ny Iphone” finns med bland tio i topp på nästan alla önskelistor men hos chefer yngre än 35 placeras just den önskan alltid bland de fem första.
  • 38% av de chefer som ingick i studien tog med ”En egen kaffekopp” på önskelistan. Detta överraskade forskarna och de kommer därför att under nästa år att genomföra en fördjupad studie inom området.

Visst är det intressant? Och undrar inte du vad cheferna på din arbetsplats önskar sig i julklapp? Vad skulle du själv önska dig? Och borde inte alla chefer erbjudas möjlighet att skriva önskelista? Tyck gärna till och kommentera!